BLOW-SIPHON

צינור שפייה-סיפון + ברז פרפר

50.00 ₪

לא במלאי

משאבת סיפון נשיפה להעברת יין בין דמיג'אנים.  אופן השימוש:  את הדמיג'אן ממנו שואבים את הנוזל יש להניח גבוה מפתח הכלי המקבל.

עבודה עם דמיג'אנים: את החלק שבו נושפים מחברים לדמיג'אן המוסר ואת צינור היציאה מעבירים לכלי שאליו מועבר היין. (דמג'אן שני ריק או מיכל התסיסה) ונושפים אל תוך פיית הנשיפה בכדי להתחיל את הסיפון. (שאיבה)

בכדי להשיב את היין אל הדמיג'אן יש לחבר את החלק שבו נושפים לדמיג'אן הריק ועל הכלי המכיל את היין להיות גבוה מפתח הדמיג'אן.  כעת בכדי להעביר את היין יש לשאוב את האוויר (פעולה הפוכה מזה שביצענו בהתחלה) וכך יתחיל הסיפון.

 

 

שתפו והפיצו לחברים: (-:

Share to Google Plus